OPCIJE BORAVKA PSA

Opcije boravka psa tokom obuke:

1. Klasični boks sa kućicom (8 kvadrata) (podloga beton)

2. Klasični boks sa kućicom (8 kvadrata) (podloga neklizajuće pločice)

3. Soba sa pločicama (16 kvadrata) + grejanje, ležaljka + terasa (6 kvadrata)

4. Boks u zatvorenom sa pločicama (8 kvadrata) + grejanje, ležaljka + terasa (5 kvadrata)

5. Boks u zatvorenom sa pločicama (8 kvadrata) + grejanje, ležaljka