PREDOSNOVNI STEPEN POSLUŠNOSTI (21 dan) 250 eura
Sedi
Mesto (pas leže)
Boks
Hop (skakanje ili preskakanje prepreke)
Ne
Vođenje na povodcu uz nogu
Bez skakanja na ljude

OSNOVNI STEPEN POSLUŠNOSTI (21-28 dana) 300 eura
Predosnovni nivo poslušnosti
+
Vodjenje uz trcanje na povodcu
Čekanje na komandu “mesto”
Čekanje na komandu “sedi”
Zabrana uzimanja hrane na komandu
Ulazak u gepek
Pusti

VIŠI STEPEN POSLUŠNOSTI (21-31dana) 550 eura
Predosnovni nivo poslušnosti
+
Osnovni nivo poslušnosti
+
Rad uz ometanje drugih pasa
Dodji pored (pas staje pored leve noge vlasnika)
Pored (vođenje psa uz nogu bez povodca)
Aport (donošenje predmeta na komandu)
Zabrana izlaska iz dvorišta i boksa bez dozvole na komandu
Navikavanje psa na pucanj, udar groma, jake zvukove
Rad sa psom uz ometajuće faktore (ljudi, vozila. .. )
Maksimalna socijalizacija sa psima

RING DRESURA (15 dana) 200 eura
Kompletna priprema za izložbu

DODATNE KOMANDE PO ŽELJI:

Vožnja pored bicikla – 40€

Lajanje na komandu – 20€

Hod između nogu – 20€

Komanda “stav” ili “stoj” – 10€

Pregled zubala za izložbu – 10€